Dni Skupienia Kręgu Domowego Kościoła

Bóg, Rodzina, Wspólnota, Odpoczynek. Wszystko to w dniach 28 – 10 marca 2019 było udziałem Kręgu Rodzin z Domowego Kościoła. Duchową opiekę wśród rodzin roztaczał ks. kan. Robert Patro.