Nowy wystrój w kaplicy

Wielka radość w naszym Domu. Dzięki życzliwości ks. kan. Wojciecha Jurka mamy nowy ołtarz, ambonę i sedilia w naszej kaplicy. Dziękujemy Bardzo