Oaza Junior

W dniach od 21. 01. do 25. 01. 2019 r. U nas w domu odbywała się oaza Junior

Oazę prowadził ks. Łukasz Sławiński. Uczestniczyło w niej 35 młodych ludzi i 7 animatorów. Wspaniała atmosfera modlitwy i zabawy, Dom napełnił się radością przeżywania wiary w sposób bardzo spontaniczny i pełen nadziei i miłości Boga i bliźniego.