Oaza Nowego Życia II stopnia w Łagowie

W dniach od 28 czerwca do 14 lipca w naszym Domu Rekolekcyjnym w Łagowie odbyły się rekolekcje dla Rodzin pod hasłem „Wolni – wyzwalający”. Piękne miejsce, piękny czas dzieci i dorosłych: rodzinny. Wiara rozwija się najpełniej – w Rodzinie.