Pielgrzymka rowerowa z Parafii pw. „Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Rzepinie

Już 15 lat pielgrzymują na rowerach. Inicjatorem pierwszej Pielgrzymki w 2005 roku był Ks. Proboszcz Stanisław Wencel z Parafii NSPJ w Rzepinie. Dom Rekolekcyjny w Łagowie gościł niestrudzonych Pielgrzymów.