Poświęcenie Domu

Dnia 06 Października 2018 r. nasz Dom został poświęcony. Dzięki życzliwości ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego i na Jego osobiste zaproszenia nasz Dom poświęcił Regens Penitencjarii Apostolskiej – ks. Prałat dr Krzysztof Nykiel .

Jesteśmy wdzięczni za tak wielki dar Domu ks. Biskupowi Diecezjalnemu Tadeuszowi Lityńskiemu i ks. kan. Dyrektorowi Ekonomicznemu Wojciechowi Jurkowi.

Podczas odbywającej się Szkoły Animatora wraz z zaproszonymi księżmi z Dekanatu, Seminarium i Kurii. W obecności zaproszonych gości ks. Prałat poświęcił Dom i wlał nadzieję na dalszy czas pracy w naszym Domu.