Wspólnota Klasztoru OO. Dominikanów z Poznania na rekolekcjach zakonnych w Łagowie

Bracia, którzy zostali powołani do głoszenia Słowa Bożego: „Ordo Praedicatorum” – Zakon Kaznodziejski
Najpierw odnajdują w sobie i Wspólnocie Słowo Boga – przez potęgę modlitwy