Zjazd Absolwentów Politechniki Poznańskiej

W dniu 08 czerwca 2019 roku w naszej kaplicy mieli swoją Mszę św. Absolwenci Politechniki Poznańskiej. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Wojciech Jurek modląc się za zmarłych absolwentów i profesorów Politechniki Poznańskiej oraz o błogosławieństwo dla żyjących absolwentów i profesorów.